Biltvätt på rätt sätt

Om du ska tvätta din bil och använda avfettningsmedel eller ett bilschampo gör det i en "gör det själv hall" eller i en automatisk biltvätt där tvättvattnet passerar en oljeavskiljare innan det släpps ut.

De stora fordonstvättarna har avancerad rening och recirkulation av tvättvattnet. Gör ett aktivt miljöval: Fråga vad som finns och gynna tvättar som har mer avancerad rening än bara oljeavskiljare!

Om du ändå vill tvätta bilen hemma någon enstaka gång, så gör det på en gräsmatta, grusplan eller liknande där föroreningarna delvis kan fångas upp istället för att rinna rakt ut till dagvattnet. Detta gäller tvätt utan avfettning och med miljöanpassat bilschampo.

Miljöanpassade bilvårdsprodukter

Miljöanpassade produkter är inte miljövänliga men skadar miljön i mindre grad än de produkter som inte är miljöanpassade. Miljöanpassade produkter är oftast märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval (Falken) eller SIS Miljömärkt (Svanen).

Minst en gång i månaden åker Ingemar Holmström in med sin bil till en tvätthall för att tvätta bilen. - Jag har alltid valt tvätthall, bland annat för att det är bättre för miljön men också för att det är mycket enklare, säger han.

Minst en gång i månaden åker Ingemar Holmström in med sin bil till en tvätthall för att tvätta bilen. - Jag har alltid valt tvätthall, bland annat för att det är bättre för miljön men också för att det är mycket enklare, säger han.

Tvätta inte bilen på gatan!

Att tvätta bilen på gatan kan leda till skador på vattenlevande djur. Biltvätt på gatan, garageinfarten, p-platsen eller andra asfalterade ytor är aldrig lämpligt. När tvättvattnet rinner till dagvattenbrunnen, rinner det vidare till våra fjärdar och andra vattendrag där det kan störa växt- och djurlivet.

Tvättvattnet innehåller förutom föroreningar från bilvårdsprodukter också oljor och giftiga tungmetaller från själva fordonen.

Miljöanpassade rengöringsmedel är bättre, men de är inte så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Det betyder i det här fallet att den som använder ett avfettningsmedel eller ett bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten.

Jonas Olofsson är stationschef på en av de större stationerna med tvätthall och han tycker sig ha sett en ökning av folk som väljer att tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv hall.– Det är mycket smidigare att tvätta på en station än att står hemma och grisa på uppfarten, säger han.

Jonas Olofsson är stationschef på en av de större stationerna med tvätthall och han tycker sig ha sett en ökning av folk som väljer att tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv hall.– Det är mycket smidigare att tvätta på en station än att står hemma och grisa på uppfarten, säger han.

Sidan uppdaterades den 8 juli 2022