Utvecklingsmedel

För att främja landsbygdsutvecklingen kan lokala utvecklingsgrupper eller liknade organisationer ansöka om stöd för särskilda projekt.

Villkoren för stödet är att projektet på ett märkbart sätt ska bidra till landsbygdens utveckling eller åstadkomma väsentlig förbättring för byns eller bygdens invånare. Utvecklingsområden som är prioriterade:

  • Lokal mobilisering - lokalt inflytande
  • Natur- och kulturmiljöer
  • Hållbar utveckling
  • Näringslivsutveckling
  • Boendemiljö och service
  • Odling

Projektinriktat stöd, riktlinjer

Utlysning av utvecklingsmedel till byaodlingar 2019

Med de erfarenheter och goda resultat som odlingen i Södra Prästholm visat så vore det önskvärt ifall fler byar startade upp odling av grönsaker.

Luleå kommun aviserar att man vill öka andelen lokalproducerade livsmedel i sina verksamheter, samtidigt ser vi ett ökat intresse för lokalproducerade livsmedel hos allmänheten.

För att fler ska lockas till att odla mer kan liknande byaprojekt som i Södra Prästholm vara en väg att öka intresset och kunskapen för odlingar. Erfarenheten från den odlingen är att det behövs stimulans i form av utvecklingsmedel till uppstart av liknande odlingar eftersom det är förenat med kostnader att komma igång.

Landsbygdkommittén har vid sitt sammanträde den 20 september 2018 beslutat om en utlysning av utvecklingsmedel till byar eller föreningar att söka dessa medel för uppstartskostnader. Ansökan bör följa de framtagna riktlinjerna för projektinriktat stöd som tidigare är beslutade med en detaljerad budget och högsta belopp per projekt är 30 000 kr. Landsbygdskommittén avsätter 100 000 kr av utvecklingsmedlen för 2019 till denna utlysning.

Sista dag för ansökan är 18 januari 2019.

Kontakt

För frågor om projektinriktat stöd, vänligen kontakta:

Roger Ylinenpää
Samhällsstrateg landsbygd
Telefon: 0920-453174
E-post: roger.ylinenpaa@lulea.se