Utvecklingsmedel

För att främja landsbygdsutvecklingen kan lokala utvecklingsgrupper eller liknade organisationer ansöka om stöd för särskilda projekt.

Villkoren för stödet är att projektet på ett märkbart sätt ska bidra till landsbygdens utveckling eller åstadkomma väsentlig förbättring för byns eller bygdens invånare. Utvecklingsområden som är prioriterade:

  • Lokal mobilisering - lokalt inflytande
  • Natur- och kulturmiljöer
  • Hållbar utveckling
  • Näringslivsutveckling
  • Boendemiljö och service

Projektinriktat stöd, riktlinjer

För frågor om projektinriktat stöd, vänligen kontakta:

Roger Ylinenpää
Samhällsstrateg landsbygd
Telefon: 0920-453174
E-post: roger.ylinenpaa@lulea.se