Leader bild

Foto: Lars Fahlén

Lokalt ledd Utveckling (LLU) – arbetsmetod för landsbygdsutveckling

Lokalt Ledd Utveckling bygger på den s.k. Leadermetoden, dvs. att initiativet kommer från de lokala idéerna. Det här är landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s landsbygdsprogram 2014–2020 och som bygger på samarbete mellan ideella, privata och offentliga sektorer.

LLU - Spira Mare 2020 ger helt nya möjligheter till finansiellt stöd med korta beslutsvägar, minimerad byråkrati och stort lokalt inflytande.  

Spira Mare 2020 bygger på representanter från näringslivet, föreningar och offentliga sektorn bildar en lokal aktionsgrupp (LAG-grupp) som tar beslut om stöd till olika projekt som ska vara i linje med det lokala utvecklingsplanen som är framtagen. Det innebär att såväl ideer som beslut kommer från dem som känner väl till byar, orter och lokala livsvillkor!

Mer information om LLU kan du läsa om här: www.landsbygdsnätverket.selänk till annan webbplats

Läs mer om Spira Mare 2020länk till annan webbplats.