Klöverträsk årets by 2017

Landsbygdskommittén utsåg Avan till Årets by 2018

Landsbygdskommittén

Landsbygdskommittén är ett politiskt nätverk för landsbygdsfrågor där dialogen med Lule byaforum, byautvecklingsgrupper och landsbygdsföretagen ska prioriteras.

Landsbygdskommittén ska

  • Verka för genomförande av landsbygdsutveckling utifrån Vision 2050 Luleå.
  • Löpande samordna och bereda landsbygdsfrågor inför beslut i kommunstyrelsen.
  • Besluta om årligt utvecklingsstöd (byapeng) till byautvecklingsgrupper.
  • Besluta om utvecklingsmedel som stöd för landsbygdsutveckling
  • Genomföra ett årligt landsbygdsforum i samverkan med Lule Byaforum
  • Utse Årets by

Om kommitténs arbete

Historik

Sommaren 1986 genomfördes en undersökning om jordbrukets situation i Luleå kommun. Målet var att få ett faktaunderlag där man kunde se vilka insatser som behövdes för att sätta fart på näringslivsutvecklingen på landsbygden.

Kommunens första steg blev att utse en parlamentarisk kommitté som kom att få uppgiften att finnas till och uppmuntra människor på landsbygden att starta projekt som skulle leda till en ökning i näringslivet.