Information till byarna

Informationen till byaorganisationerna kommer bestå av möte med byn och möten med av byn utsedd arbetsgrupp. Kommunen tillhandahåller information till utsedd kontaktperson i byn som har ansvaret att vidarebefordra informationen inom byn. Inför byggstart kallar kommunen till ett byggmöte för att ge information om hur grävning kommer att utföras samt hur vardera fastighetsägare skall gräva på egen tomt.