Bredbandsprojektets bakgrund

Luleå kommun började bygga stadsnätet 1997. Nätet når alla stadsdelar och 35 tätorter och byar runt om i kommunen. De första privatpersonerna kunde anslutas under 2000 och 2002 påbörjades ett samarbete med Luleå Energi Fjärrvärme där fastighetsägare som drog in fjärrvärme blev erbjudna att dra in bredband. Stadsnätet drivs idag av Lunet AB som är ett kommunalt bolag.

Enligt beslut i Kommunstyrelsen Dnr: 2016.1275-3.4.0.3 gäller följande prioriteringsordning för utbyggnad av fiberbredband på landsbygden.

Under 2017

  • Hollsvattnet
  • Bredträskheden
  • Selet
  • Västmark
  • Eriksberg

 

Under 2018

  • Niemisel