Avgifter för bredband på landsbygden för bredband på landsbygden

Anslutningsavgift

 

Med det nya regelverket för bidrag kan en kommun inte längre medfinansiera och samtidigt få statligt stöd. Bredbandsutbyggnaden förutsätts ske antingen på rent marknadsmässiga grunder eller med statligt stöd och privat medfinansiering. Det offentliga bidraget ska täcka maximalt 70 % av kostnaden och minst 30 % ska vara privat (egen) medfinansiering.

De faktiska kostnaderna för de senaste årens bredbandsutbyggnad på landsbygden i Luleå varierar från 30 000 kr per fastighet upp till 70 000 kr med en normalnivå kring 50 000 kr. Med 30 % egen medfinansiering för hushållen kommer anslutningskostnaden på landsbygden att ligga i nivå med kostnaden för ett hushåll i tätorten, dvs. i de flesta fall mellan 15 000 - 30 000kr.