Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden

Luleå kommun strävar efter att år 2020 ska 100 % procent av hushållen ha tillgång till bredband på 100 megabit per sekund.
Utbyggnad av bredbandsfiber pågår för fullt på Luleås landsbygd. Tidigare stod Luleå kommun tillsammans med Lunet för all utbyggnad men nu är ett flertal företag engagerade.

Utbyggnaden sker främst rent kommersiellt men även med statligt stöd. Anslutningsavgifterna kan variera men nuvarande prisbild ligger på ca 20 000 kronor. Villkoren för statligt stöd är att den enskilde ska står för 30 % av kostnaden.

Luleå kommun är beviljade ett statligt bidrag på 8 miljoner kronor för utbyggnad av fiber i Västmark/Eriksberg, Bredträsheden, Hollsvattnet, Selet och Niemisel. Bidraget kommer efter en upphandling att överlåtas till IP Only. IP Only har vunnit upphandlingen då de åtagit sig att bygga ut fibernätet så att flest hushåll ges möjlighet att ansluta sig. Två områden har pekats ut, Klöverbygden i sydvästra kommundelen och Råneå älvdal och Bjurådalen.

Upphandlingen innebär att i de två områdena erbjuds hushållen ansluta sig till fibernätet till en kostnad på 19 900 kronor för en anslutning. Kostnaden ska täcka en nyckelfärdig installation. Det innebär att grävning på tomt och installation av CPE (mediaomvandlare) i hemmet ingår.

Utbyggnaden av fiber i de två områdena ska vara klart innan utgången av 2019.
Utöver den kommunala upphandlingen erbjuds hushåll i andra kommundelar anslutning till bredbandsfiber av flera företag som Zitius (Telia), IP Only och Bredbandsbolaget.

Läs mer om bredbandsprojektet