Bredband på landsbygden

Bredband på landsbygden

Luleå kommun strävar efter att 100 % procent av hushållen ska ha tillgång till bredband på 100 megabit per sekund år 2020.
Utbyggnad av bredbandsfiber pågår på Luleås landsbygd. Ett flertal företag är engagerade i utbyggnaden.

Utbyggnaden sker främst rent kommersiellt men även med statligt stöd. Anslutningsavgifterna kan variera men nuvarande prisbild ligger på ca 20 000 kronor. Villkoren för statligt stöd är att den enskilde ska står för 30 % av kostnaden.

 

Läs mer om bredbandsprojektet