Landsbygdsutveckling bild

Foto: Emilia Nilsson

Landsbygdsutveckling

När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela kommunen starkare. Därför satsar vi på landsbygdsutveckling i Luleå.

Tillsammans med byautvecklingsgrupper har Luleå kommun en gemensam vision om hur en levande landsbygd ska se ut i framtiden.

Utveckla din bygd

Du som bor på landsbygden och är med i en byautvecklingsgrupp eller intresseförening har möjlighet att söka utvecklingsmedel för att utveckla er by. Kontakta landsbygdsutvecklaren så får du tips på hur du kan ansöka och till vad.

Vision Luleå 2050

I Luleå är landsbygden en del av kommunens utvecklingsarbete för att uppnå Vision Luleå 2050. Här kan du läsa mer om det strategiska arbetet.

Spira Mare 2020

Lokalt Ledd Utveckling (LLU) genom Spira Mare 2020 skapar nya möjligheter att finansiera landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s landsbygdsprogram för 2014-2020.

Arbetsmetoden heter Leader och ger helt nya möjligheter till finansiellt stöd med korta beslutsvägar, minimerad byråkrati och stort lokalt inflytande. Läs mer om Spira Mare 2020länk till annan webbplats.