Lokaler och verksamheter för hygienisk behandling, bassängbad, undervisning, solarier

Tänker du starta en ny verksamhet eller ändra en befintlig, som sysslar med:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande/stickande verktyg. (Piercing, tatuering, akupunktur, fotvård, viss typ av hudvård)
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många. (Även badtunnor, bubbelpooler etc)
  • Undervisningsverksamhet som förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Då krävs en anmälan enligt miljöbalken innan verksamheten tas i bruk. Anmälan ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de tekniska beskrivningar som är nödvändiga,
t ex ritningar. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan lämnats in hos miljö- och byggnadsnämnden om inte miljö- och byggnadsnämnden beslutar något annat. Syftet med anmälan är att nämnden ska få veta vilka tillsynsobjekt som finns i kommunen.

Mer information i faktablad

Läs faktabladet Krav på lokaler för hygienisk behandlingöppnas i nytt fönster.öppnas i nytt fönster

Ambulerande verksamheter

Även ambulerande verksamheter inom tidigare uppräknade grupper utan egen lokal som träffar sina kunder hemma hos kunden är anmälningspliktiga.

Anmäl din verksamhet

Krav på egenkontroll

Har du en verksamhet som är anmälningspliktig krävs vidare att du bedriver egenkontroll enligt miljöbalken.

Här finns kortfattat beskrivet om kraven på egenkontroll. Det finns en undersida här till höger som heter egenkontroll för skolor, förskolor och fritidshem.

Solarier

Solarieverksamheter är anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om solarier. Läs mer på sidan om solarier.

Rådgivning för entreprenörer

Du kan få gratis rådgivning från Nyföretagarcentrum Nord om du planerar att starta ett företag eller nyss har gjort det. http://www.nyforetagarcentrum.se/nordlänk till annan webbplats

Coompanion Nord erbjuder avgiftsfri rådgivning för er som vill starta företag tillsammans i kooperativ form. http://nord.coompanion.selänk till annan webbplats

Det finns även en företagslotslänk till annan webbplats i Luleå kommuns organisation.

Avgifter för hälsoskyddstillsyn för vissa verksamheter

Från 2012 tar miljö- och byggnadsnämnden en årlig tillsynsavgift från vissa verksamheter.