Livsmedelsföretag

Anmäl och registrera din verksamhet

Sanktionsavgift är infört i livsmedelslagen

Om du startar en verksamhet innan du har registrerat den ska du betala en sanktionsavgift. Läs mer om det.

Rådgivning för entreprenörer

Du kan få gratis rådgivning från NyföretagarCentrum Nord om du planerar att starta ett företag eller nyss har gjort det. http://www.nyforetagarcentrum.se/nordlänk till annan webbplats

Coompanion Nord erbjuder avgiftsfri rådgivning för er som vill starta företag tillsammans i kooperativ form. http://nord.coompanion.selänk till annan webbplats

Verksamt.se:s webbplatslänk till annan webbplats kan du använda dig av en guide/checklista som tar upp det mesta om att starta ett företag och ta fram en egen checklista för att starta restaurang.

Det finns även en företagslotslänk till annan webbplats i Luleå kommuns organisation.

Visitas branschriktlinje för restauranger

Visita som tidigare hette Sveriges hotell- och restaurangföretagare har tagit fram en branschriktlinje som är till för restauranger. Ladda ner, skriv ut, läs och använd. Visitas branschriktlinjerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Branschriktlinje för "Säker mat i Servicehandeln"

Ett mycket efterlängtat dokument som hjälper dig som har en liten butik, kiosk, pizzeria, sushiställe, ett sallads- och mackställe, gatukök, en bensinmack med snabbmatsdel, att servera säker mat. Den finns även som en app. https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/branschriktlinjer/saker-mat-i-servicehandeln.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Starta nytt eller ta över ett livsmedelsföretag

För att starta ny eller ta över en verksamhet som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs att företaget är registrerat hos miljö- och byggnadsnämnden.

Du får starta tidigast tio arbetsdagar efter att du lämnat din anmälan om registrering till miljö- och byggnadsnämnden om inte du får ett annat meddelande från miljö- och byggnadsnämnden.

Livsmedelsföretag definineras som: varje företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel.

För mer information om registrering, klicka på "Registrering" här till höger.

Företagets ansvar att se till att verksamheten uppfyller alla krav

Vid det första besöket efter anmälan kommer stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg att kontrollera hur anläggningen ser ut, hur den är inredd, hur flödet är i lokalen och företagets system för egenkontroll. Vi kan vid det besöket komma att ställa krav på livsmedelsföretagaren att åtgärda de brister som vi ser.

I fall där det ser riktigt illa ut kan vi komma att förbjuda verksamheten i lokalen eller begränsa vad du får göra i lokalen.

Egenkontroll

Ett av kraven som ställs gäller företagets egenkontroll. Ditt företag skall följa något som kallas "God hygienpraxis" (GHP), det är ett antal grundläggande rutiner som all livsmedelshantering ska uppfylla, och sedan behöver du ett bra system för egenkontroll som bygger på principerna för HACCP.

Ansvaret för att göra ett system för egenkontroll som bygger på HACCP ligger helt och hållet på företaget.

Samma principer i alla länder

I Sverige gäller samma regler som i övriga EU, men i många länder har man kommit väl så långt som här när det gäller säker mat. Därför hittar du också länkar till en del material på utländska, speciellt engelska livsmedelsverket har bra informationsmaterial på ett tiotal språk.

WHO har tagit fram utmärkta postrar på ett trettiotal olika språklänk till annan webbplats som enkelt beskriver hur man ska sköta sig i köket. Riktigt, riktigt bra. Utmärkt att skriva ut i färg, plasta in och hänga upp på väggen.

Engelska livsmedelsverket har en online-guide med bild och tal på 16 språklänk till annan webbplats som på ett föredömligt sätt visar på hur man kan minimera riskerna att sälja eller servera dålig mat.

Kom ihåg att temperaturkrav och sådant inte stämmer överens med svenska krav, men principerna hur man kan jobba med livsmedel på ett säkert sätt är lika överallt.

Bacteria bites business, underhållande och lärorik film från Englands livsmedelsverk

In the kitchen with campylobacts. En lärorik filmsnutt.