Introduktion till buller/ljud

Ljud är tryckvariationer (eller vibrationer) i luft som kan skapas av en vibrerande yta, t ex ett högtalarmembran, en pulserande luftström, ett avgasrör eller en snabb förbränning som i en explosion.

Tryckvariationerna utbreder sig med en hastighet av ca 340 m/s och blir svagare när de utbreder sig i en större luftvolym. För att människan skall kunna uppfatta tryckvariationerna som ljud krävs att dessa uppgår till mellan 20-20 000/sekund.

Antalet tryckvariationer/sekund kallas ljudets frekvens och enheten som används kallas Hertz(Hz). För att ett ljud skall kunna höras av oss krävs alltså att dess frekvens ligger mellan 20-20 000 Hz.

Det vanligaste sättet att mäta ljudstyrka är i decibel (dB). En knapp hörbar viskning är ungefär 10 dB, ljudet av ett startande jetplan ligger på 140 dB.

En illustration från Boverket av decibelskalan.

En illustration från Boverket av decibelskalan.

Decibelskalan är en logaritmisk skala, vilket innebär att ljudstyrkan inte ökar lika mycket mellan decibeltalen. Tre decibels skillnad mellan två ljudnivåer ger dubbelt så högt ljud vid den högre nivån jämfört med den lägre. För att efterlikna örats ljuduppfattning används ett A-filter (A). Örat tål en viss mängd energi (ljud) över tiden. Risken för hörselskador är lika stor om man utsätts för 85 dB(A) under åtta timmar som 100 dB(A) under 15 minuter.

Vad innebär buller?

Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör störst antal människor i Sverige. I hela landet är nära 1 miljon människor (22 procent) i åldern 19-81 år besvärade av buller i sin bostad minst en gång per vecka. Problemet är störst i närheten av stora trafikleder. Trots att buller inte är direkt livshotande på samma sätt som vissa andra miljöstörningar betyder det mycket för vår hälsa och möjligheten till en god livskvalitet.

Besvär av buller kan leda till störningar av sömn och vila, eller ge upphov till stress. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga och göra det svårare att höra vad andra säger, inte minst för personer med hörselnedsättning.