Hörselskada

Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras.En hörselskada gör att man får svårt att uppfatta de höga frekvenserna, man får svårt att uppfatta samtal, speciellt när flera personer talar samtidigt.

Utvecklas sakta

Hörselskador utvecklas sakta och upptäcks för sent, det hinner gå 5-10 år innan man märker sin skada. En hörselskada blir du aldrig av med, den läker aldrig. När örat utsätts fär höga ljudnivåer minskar känsligheten hos en del av hörselcellerna tillfälligt, och man får under en kortare eller längre tid en tillfällig hörselnedsättning. Det kan ta mellan någon minut och upp till några dagar innan hörseln är normal igen. Man får lättare en tillfällig hörselnedsättning, om man samtidigt som man utsätts för höga ljudnivåer utför hårt kroppsarbete (träning, dans t ex).

Många har väl någon gång haft ett susande ljud i öronen efter en konsert eller liknande. Detta ljud försvinner ofta inom några timmar hos de flesta, men det händer att ljudet aldrig tystnar, och man får leva med det under resten av sitt liv.

Tinnitus för resten av ditt liv..

Skadan, som kallas tinnitus (öronsus), orsakar ofta stort lidande för den drabbade. Tinnitus går inte att bota. Tinnitus har bl a beskrivits på följande sätt:

  • Ungefär som testbilden på TV.
  • Ett högt tjut på 70 decibel, lika starkt som en dammsugare.
  • En osynlig myggsvärm som aldrig slutar att surra.