Buller/ljud vid fritidssysselsättning

Buller/ljud på fritiden är en kanske lite missvisande rubrik, för om du utsätter dig för höga ljudnivåer på fritiden, så gör du det mest troligt frivilligt varför du nog inte upplever det som buller.

Hur som helst.

Var kan jag utsättas för höga ljudnivåer?

På en massa ställen, här är bara några exempel

 • diskotek
 • bio
 • träningspass på gym
 • när du själv lyssnar på musik, en walkman på halv styrka ligger på drygt 90 dB. På full styrka kring 100 dB med toppvärden på 110 dB.
 • konserter
 • motorsport m m

Hur hög får musiken vara?

Musiken får aldrig medföra risk för hörselskador för personal eller besökare. Socialstyrelsen rekommenderar (SOSFS 1996:7) att den ekvivalenta ljudnivån, d v s medelvärdet under en viss period, inte ska överskrida 100 dB(A). Vid så höga ljudnivåer kan musiken medföra nedsatt hörsel. När ljudnivån är som högst (maxvärde) ska den inte överskrida 115 dB(A), eftersom risken för akuta hörselskador är stor vid denna nivå.

Barn och ungdomar är extra känsliga för höga ljudnivåer. Musiken där barn vistas bör därför begränsas till 90 dB(A) ekvivalent nivå. För arbetsmiljöer gäller Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för serveringspersonal m fl. Anställda ska inte utsättas för ekvivalenta ljudnivåer över 85 dB(A) under 8 timmar.

Ta reda på om din hörsel är i fara

Vad utsätter du din hörsel för under en vecka?

 • besök på diskotek kan innebära 95-100 dBA
 • dina träningspass kan ge dig 95-100 dBA
 • ett biobesök ungefär 85-90 dBA
 • musik från stereo 85-90 dBA, med hörlurar 90-100 dBA
 • en rockkonsert 100-120 dBA

Ta den högsta ljudnivån som du utsätter dig för och fundera över hur många timmar i veckan som den varar och läs av i figuren nedan.

Acceptabel exponeringstid för buller per vecka

Är din tid mindre än gränsvärdet är din hörsel knappast i fara. Motsvarar din tid gränsvärdet utsätter du dina öron för långsiktig risk, en hörselskada som kommer att utvecklas om du fortsätter med samma ljudvanor. Om gränsvärdet överskrids flera gånger får du räkna med en hörselskada.

Är du i farozonen?
Testa följande. Innan du går dit där musiken eller vad det nu är som låter är hög, sätt på radion och ställ in en volym där du nätt och jämt kan urskilja vad som sägs. Efter musikevenemanget eller vad det nu var slå på radion med samma volym som tidigare. Kan du nu höra vad som sägs? Om inte så har du drabbats av en kortvarig hörselnedsättning. Ifall det händer nog många gånger kan det ge dig en permanent hörselskada.