Buller

Buller är ljud. Ofta brukar man beteckna buller som oönskat ljud. Det en människa upplever som musik kan andra uppleva som ett eländes oväsen. Buller i en bostad är störande speciellt när man ska försöka somna.

Barn som håller för öronen