Hälsa och boende

Människor ska kunna vistas i allmänna lokaler utan att riskera att bli sjuka av dålig ventilation och tobaksrök eller riskera att få nedsatt hörsel av för höga ljudnivåer.

Människor ska inte heller utsättas för hälsorisker i sitt eget hem. Minderåriga ska inte förstöra sin hälsa på grund av rökning.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att se till att miljöbalkens regler gällande hälsoskydd följs. Miljö- och byggnadsnämndens tjänstepersonsorganisation finns på avdelning miljö och bygg i stadsbyggnadsförvaltningen. Vi arbetar med krav på verksamhetsutövare men också förebyggande med information och rådgivning som skriften om Egenkontroll för fastighetsägareöppnas i nytt fönster.