Luleås bebyggelsekaraktärer - tidsperioder

Luleå har varit under förändring alltsedan staden flyttades i mitten på 1600-talet. De faktorer som påverkat Luleå centrums bebyggelseutveckling, arkitektur och samhälle är flera. Här räknas in de regionala skillnaderna och hur vi genom tid formar våra miljöer efter de förutsättningar som ges. Det byggda kulturarvet är mångfacetterad och visar bland annat på lokala samband och traditionella hantverksmetoder.

Handel och hamnar

All handel bedrevs tidigare med båt. Landhöjningen bidrog till att det var svårt för större skepp att lägga till i Gamelstan och man använde tidigt andra ställen för att lasta om. Detta innebar att en ny stad anlades på en strategiskt bra plats för sjöfarten 1649 och kom senare att kallas för Luleå. Här fanns två tullbryggor, en i södra hamn och en i norra hamn, där man betalade tull för varor som skeppades i land.

Järnväg
Järnvägen är en faktor som påverkat Luleås bebyggelseutveckling och som kom att betyda mycket bland annat för näringslivet. Malmbrytningen var en stor bidragande orsak att utbyggnaden av järnvägen blev möjlig. Förädling och kommersialiseringen av malmen har betytt mycket för närsamhället med arbetstillfällen samt kringnäringar.

Bränder
De många bränder som staden lidit av var en stark bidragande anledning i anpassningen till en rutnätsstad med breda gator som skulle minska risken för spridning av bränder. En sådan brand härjade 1887 och utplånade en stor del av de centrala kvarteren, däribland kyrkan.

Generalstadsplan
Efterkrigstidens bostadsbyggande kom inte riktigt igång i Sverige och den bostadssociala utredningen föreslog 1945 en storskalig satsning på bostadsbyggandet. Det dröjde till mitten på 1950-talet för byggandet att komma upp i samma omfattning som före kriget. I Luleå antogs en omfattande generalstadsplan omkring 1950 som gav förutsättningarna för en stadsutveckling.

Ökat tillväxt och bebyggelseutveckling
Militären, universitetet och att staden fungerat som ett nav med regionala och statliga institutioner har också varit bidragande faktorer till ökad tillväxt och bebyggelseutveckling. Med ökad tillväxt och infrastruktursatsningar har Luleå blivit en stor stad med allt vad det innebär. De äldre byggnaderna och miljöer har fått vika undan och kvarteren formas om för att ge plats åt större byggnadskomplex, kontor och affärscentrum. Detta synsätt är inte något unikt för Luleå, många städer i Sverige har med jämna mellanrum varit omdanande för bebyggelsen. Kulturmiljövården och hembyggdsföreningarna har därför spelat en stor roll i Sverige för information om lokalhistorian.

Återställ
De första bosättarna och den tidiga bebyggelsen
Återställ
Före branden 1887
Återställ
1890 - 1920 talet
Återställ
1930 - 1950 talet
Återställ
1960 - 1970 talet
Återställ
1980 - 1990 talet