Stadsdelar

Nedan hittar du stadsdelar i Luleå med områdesnamn.

 • Bergnäset

Gamla Bergnäset, Trollstaden ( Trolleberg, Trollnäs, Trollheden), Bergstaden, Kallax Företagsstad

 • Bergviken

Klintbacken, Kallkällan, Gamla Bergviken, Skutviken

 • Björkskatan

Ormberget

 • Björsbyn
 • Hällbacken

Sinksundet

 • Centrum

Gultzauudden, Norra Hamn, Stadsviken, Charlottendal, Västra Stranden, Innerstaden, Oscarsvarv, Södra Hamn

 • Gammelstad

Kyrkbyn, Gammelstadsviken, Stadsön, Öhemmanet, Ektjärn, Kyrkåkra, Tuvåkra

 • Gäddvik

Norra Gäddvik, Södra Gäddvik

 • Hertsölandet

Hertsöfältet

 • Hertsön

Hertsö kullar, Hertsö centrum, Hertsö ängar, Hertsölund, Hertsöheden (Kalvholmen)

 • Karlsvik

Arkus, Karlshäll

 • Kronan

Kronanbacken, Kronandalen, Kronanhöjden, Kulturbyn Kronan, Östra Kronan, Lulsundsberget, Honnörsbacken

 • Lerbäcken

Kvarnbäcken

 • Lulsundet
 • Lövskatan
 • Malmudden
 • Mjölkudden

Munkeberg Strand

 • Notviken

Tuna, Jernstan, Notviksstan

 • Porsön

Storporsön, Sundet, Berget, Lillporsön, Aurorum, Porsölund, Porsödalen, Ytterviken

 • Skurholmen

Västra Skurholmen, Burströmska gärden, Bredviken, Knöppelåsen

 • Storheden
 • Sunderbyn

Norra Sunderbyn, Södra Sunderbyn, Hammaren

 • Svartön

Jernverk, Luleå Hamn (Aronstorp, Malmhamnen, Uddebohamnen, Victoriahamnen)

 • Svartöstaden

(Svartöberget, Svartöbrinken)

 • Örnäset
 • Östermalm

Östra stranden

Sidan uppdaterades den 15 juli 2022