Utryckningskartan

Utryckningskartan Luleå

Utryckningskartan är framtagen i samarbete med Räddningstjänsten i Luleå. Då elektroniska alternativ inte går att lita på fullt ut måste alltid ett tryckt alternativ finnas till hands. Utryckningskartan trycks på ett papper av polyester, vilket gör kartan slitstark och tålig vilket är ett måste i tuffa miljöer. Kartan täcker Luleå tätort.

Utryckningskartans färger är anpassade för att förtydliga adresser och gatunamn. Registret är försett med färghänvisningar som kopplats samman med kartornas bakgrundsfärg för att göra navigeringen smidig och snabb.

Kartorna uppdateras löpande, vilket gör utryckningskartan till en ständigt aktuell produkt. Kartbladen och registret kan enkelt bytas ut mot nya uppdaterade blad.

Utryckningskartans produktblad (pdf, 839.9 kB)

Format:
Utryckningskartan finns i två format.

Alternativ 1: A4 pärm, falsade kartblad i A3 format.
Alternativ 2: A5 pärm, falsade kartblad i A4 format.

A4 pärm
Pris/st (inkl. moms): 848 kr
Ajourhållning:
1 kartblad A3 + falsning: 53 kr/st
1 blad register A4: 21,20 kr/st

A5 wirebunden
Pris/st (inkl. moms): 530 kr
Ajourhållning:
1 kartblad A4 + falsning: 26,50kr/st
1 blad register A5: 10,60  kr/st
Ny virebindning 20 kr

Beställning eller frågor sker via e-post till: gis.kartor@lulea.se

OBS! Kartorna är skyddade enligt upphovsrätten.
Kartorna får ej nyttjas i kommersiellt syfte utan kommunens medgivande.