Luleå Tätortskarta

Tätortskartan täcker Luleå tätort samt Råneå, Jämtön, Persön, Brändön, Bensbyn, Rutvik, Kallax, Avan, Bälinge, Alvik, Antnäs, Måttsund, Klöverträsk och Ersnäs. Kartan används ofta som översiktskarta inom planering, som informationskarta eller som väggdekoration. På kartan finns allt från återvinningsstationer, parkeringar, idrottsanläggningar och vandrarhem markerade. 

Produktinformation
Format: 100 x 70 cm
Pris: 40 kr
Skala: 1:15 000
Utgiven: april 2014

Beställning eller frågor sker via e-post till: gis.kartor@lulea.se