Gatunummer 21 A

Primärkarta

Primärkartan är kommunens mest detaljrika karta. Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, markdetaljer, vattendrag och adresser. Primärkartan lagras digitalt i en central kartdatabas som utgör grunden för all kartproduktion.

Kartan uppdateras kontinuerligt och används i flera sammanhang, exempelvis som grundkarta till detaljplaner, som underlag för situationsplaner i bygglovsprocessen men även i planering, projektering och vid dokumentation.

Upphovsrätt

När du använder kommunalt kartmaterial har du enbart rätt att använda materialet för ett visst ändamål och för en viss begränsad tid. Avtal måste alltid finnas.
Copyrightmärkning: ”Karträttigheter Luleå kommun. Utdrag ur Primärkartan 2018”


Beställ utdrag

Leveranstiden för ett utdrag ur Primärkartan är några dagar. Observera att under sommaren kan leveranstiden vara längre.

Här beställer du utdrag ur kommunens primärkartalänk till annan webbplats

  Nyttjanderättsavgift Primärkartan

 Kontakt

  • gis.kartor@lulea.se