Karttjänster

Luleå kommun har karttjänster för olika behov. Du kan använda dem på datorn eller i mobiltelefonen, till exempel kommunkarta, stomnätspunkter och höjdfixar.

Kommunkartalänk till annan webbplats
Denna kartttjänst riktar sig främst till medborgare och besökare. Här kan du bland annat hitta var alla skolor finns, söka adresser och fastigheter, cykelstråk, gällande detaljplaner, parkeringar, bad, skoterleder, vandringsleder och mycket mer. 

Stomnätskartalänk till annan webbplats
Denna karttjänst riktar sig främst till näringslivet. Här kan du söka och skriva ut punktbeskrivningar för Luleå kommuns stomnätspunkter i plan och höjd.
Luleå kommun fritar sig från ansvar när det gäller punkternas beskaffenhet.


Har du frågor om kartor? Skicka e-post till: gis.kartor@lulea.se