Turistkarta 1950

Turistkartor 1950 - 2000

Luleå stads första turistkarta gavs ut år 1950. Kartskalan var 1:10.000 och den ritades och trycktes av Generalstabens Litografiska Anstalt i Stockholm. Här kan du se Turistkartans utveckling sen dess.

På kartor här nedan kan du se hur Luleå utvidgats sedan 1950-talet. Du kan också se kartornas utveckling från att ha ritats för hand på cronaflex till dagens digitalt framställda kartor.

Turistkartor 1950 - 2000

1950 (pdf, 1.8 MB)           1974 (pdf, 5.1 MB)
1960 (pdf, 3.1 MB)           1975 (pdf, 5.2 MB)
1965 (pdf, 5.1 MB)           1976 (pdf, 5.2 MB)
1966 (pdf, 2.4 MB)           1977 (pdf, 4.9 MB)
1967 (pdf, 3.3 MB)           1979 (pdf, 5.2 MB)
1969 (pdf, 2.2 MB)           1981 (pdf, 5 MB)
1970 (pdf, 2.4 MB)           1984 (pdf, 5.7 MB)
1971 (pdf, 2.4 MB)           1988 (pdf, 5 MB)
1972 (pdf, 3.2 MB)           1991 (pdf, 5 MB)
1973 (pdf, 3.3 MB)           2000 (pdf, 5.1 MB)