Adresskartor 1960 - 2003

Karta över Mjölkudden 1984

Första adresskartan som täckte centrala staden var färdig i november 1966.  Arbetet fortsatte sedan med kartor över Mjölkudden, Notviken, Bergviken, Björkskatan, Skurholmen, Örnäset och Svartöstaden. Till kartorna hörde ett register över kvarter, gator och allmänna platser mm.

Adresskartor 1960 - 1969

Centrum 1966 (pdf, 969.9 kB)
Mjölkudden 1967 (pdf, 972 kB)
Notviken 1967 (pdf, 927 kB)
Bergviken 1967 (pdf, 823.4 kB)
Björkskatan 1966 (pdf, 498.1 kB)
Skurholmen 1967 (pdf, 923.1 kB)
Örnäset 1967 (pdf, 898.9 kB)
Malmudden 1967 (pdf, 499.5 kB)
Svartöstaden 1967 (pdf, 487.8 kB)
Ytterviken 1968 (pdf, 862.3 kB)
Bergnäset 1967 (pdf, 924.3 kB)
Bergnäset 1968 (pdf, 854.6 kB)
Gammelstad 1968 (pdf, 814.3 kB)
Gammelstad 1968 (pdf, 590.4 kB)
Gammelstad, Kyrkbyn 1968 (pdf, 475.2 kB)
Råneå 1967 (pdf, 902.4 kB)
Bladindelning till karta över Luleå 1966 (pdf, 480.4 kB)
Försättsblad till karta över Luleå 1966 (pdf, 514.2 kB)

Adresskartor 1970 - 1979

Centrum 1974 (pdf, 564.5 kB)
Björkskatan 1972 (pdf, 514.8 kB)
Skurholmen 1974 (pdf, 693 kB)
Uddebo 1970 (pdf, 368.6 kB)
Hertsön 1971 (pdf, 533.2 kB)
Hertsön 1971 (pdf, 508.4 kB)
Avan 1972 (pdf, 407.4 kB)
Bensbyn 1971 (pdf, 413.1 kB)
Ektjärn, Storheden 1973 (pdf, 576 kB)
Jämtön 1974 (pdf, 441.7 kB)
Persön 1971 (pdf, 385.5 kB)
Råneå 1972 (pdf, 737.1 kB)
Storheden 1971 (pdf, 635 kB)
Förteckning över gator med hänvisning till kartan 1975 (pdf, 863.6 kB)
Förteckning över kvarter med hänvisning till kartan 1970-talet (pdf, 619 kB)

Adresskartor 1980 - 1989

Mjölkudden 1984 (pdf, 577.8 kB)
Notviken 1984 (pdf, 522.1 kB)
Bergnäset 1981 (pdf, 524 kB)
Bergnäset 1981 (pdf, 449.1 kB)
Stadsön 1984 (pdf, 459.8 kB)
Gammelstad, Kyrkbyn 1983 (pdf, 545.7 kB)
Öhemmanet, Ektjärn 1984 (pdf, 540.9 kB)
Hertsön 1980 (pdf, 567 kB)
Hertsön 1980 (pdf, 653.9 kB)
Porsön 1980 (pdf, 479.8 kB)
Bälinge 1981 (pdf, 329.7 kB)
Ersnäs 1980 (pdf, 313.7 kB)
Måttsund 1987 (pdf, 585.8 kB)
Niemisel 1984 (pdf, 394.6 kB)
Rutvik 1981 (pdf, 360.4 kB)
Södra Sunderbyn 1980 (pdf, 421.6 kB)

Adresskartor 2003

Luleå Centrum 2003 (pdf, 321.3 kB)
Bergviken, Östermalm 2003 (pdf, 389.1 kB)
Lulsundet, Kallkällan, Klintbacken 2003 (pdf, 434.5 kB)
Björkskatan 2003 (pdf, 522.6 kB)
Björkskatan, skala 2000 västra 2003 (pdf, 124 kB)
Björkskatan, skala 2000 östra 2003 (pdf, 106.3 kB)
Björkskatan, skala 2000 kv Semesterfiraren 2003 (pdf, 57.4 kB)
Porsön 2003 (pdf, 347.2 kB)
Porsön, Teknikbyn 2003 (pdf, 250.6 kB)
Mjölkudden 2003 (pdf, 348.8 kB)
Notviken 2003 (pdf, 336.9 kB)
Karlsvik 2003 (pdf, 211.7 kB)
Storheden, norra 2003 (pdf, 191.5 kB)
Storheden, södra 2003 (pdf, 159 kB)
Malmudden 2003 (pdf, 443 kB)
Örnäset 2003 (pdf, 507.6 kB)
Skurholmen 2003 (pdf, 449.3 kB)
Kronan, Ormberget 2003 (pdf, 355.8 kB)
Lerbäcken, Hertsön 2003 (pdf, 445.4 kB)
Hertsön 2003 (pdf, 379 kB)
Svartöstaden 2003 (pdf, 369.8 kB)
Gammelstad 2003 (pdf, 308.8 kB)
Ektjärn 2003 (pdf, 324.1 kB)
Hammaren, Sunderbyn 2003 (pdf, 438.8 kB)
Sunderbyn, södra 2003 (pdf, 280.5 kB)
Bergnäset, norra 2003 (pdf, 3.7 MB)
Bergnäset, västra 2003 (pdf, 242.9 kB)
Bergnäset, östra 2003 (pdf, 415.1 kB)
Bladindelning till adresskarta i Luleå kommun 2003 (pdf, 1.9 MB)