Grundkarta

En grundkarta är den karta som en detaljplan grundas på. Grundkartan framställs ur en primärkarta. 


Har du frågor om kartor? Skicka e-post till: gis.kartor@lulea.se