Blåljuskollen - kartor som räddar liv

Bild: Pixabay CC0

Bild: Pixabay CC0

Luleå kommun har som en av de första kommunerna i Sverige genomfört Blåljuskollen. Blåljuskollen är ett projekt som säkerställer att kommunen levererar korrekt kartinformation kring vägar, leder, byggnader och anläggningar till Trafikverket och Lantmäteriet.

Syftet är att landets blåljusverksamheter skall få en karta de kan lita på, för att hitta rätt när olyckan är framme.

Nationell Blåljuskarta

Kommunen är en viktig aktör för att tillhandahålla korrekt och tillförlitlig kartinformation till den Nationella Blåljuskarta för blåljusverksamheterna polis, ambulans och räddningstjänst och SOS-alarm som Lantmäteriet tillsammans med Trafikverket har ambition att bygga upp.

Beställare för projektet har varit Patrik Bylin, räddningschefen i Luleå Kommun. Ansvarig för genomförandet av projektet har varit Thomas Regemalm på kart och mätsektionen, som tillsammans med andra förvaltningar varit delaktiga i arbetet.

Blåljuskollen innehåller, av blåljusaktörerna utpekade objekt och företeelser som är viktiga för att kunna hitta rätt. Det omfattar information om adresser, byggnader, anläggningar, namn på platser, vägar och järnvägar som ingår i samverkan med Lantmäteriet respektive Trafikverket.

”Riktig effekt får vi i projektet när vi sedan börjar jobba efter processbeskrivningarna. Vi har redan innan projektet haft ganska bra koll på våra processer.
För att efterleva krav på aktualitet behöver vi framför allt få input tidigt från verksamheter när nya samhällsbyggnadsprojekt pågår så att vi också tidigt kan uppdatera våra kartdatabaser”, där kan vi tillsammans bli lite bättre,
säger Markus Simu, GIS-ingenjör på kommunen”, och fortsätter;
”Då kan kartan vara med och rädda egendom eller liv.”

Projektets mål är att kommunerna skall genomlysa, upprätta och följa en checklista med genomlysning av kommunens geodataprocesser. Checklistan är framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket.

Fakta/läs mer – Blåljuskollen på Luleå kommun:

Extern länkar

Blåljuskollen: https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodata-for-blaljus/blaljuskollenlänk till annan webbplats

Nationell Blåljuskarta

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodata-for-blaljus/utveckling-av-en-gemensam-bakgrundskartalänk till annan webbplats

Kontakt

Mer information kan fås av Thomas Regemalm och Jonny Halvarsson,
Kart- och mätsektionen - Stadsbyggnadsförvaltningen 0920 45 30 00