Porsödalen

Risslan

Del av Ytterviken 17:32 samt del av Räfsan har fått kvartersnamnet Risslan.

Nytt kvartersnamn Risslan

 

Ny huvudgata

Traktorvägens och Traktorgrändens funktion ändras enligt detaljplan  från lokalgata och natur till huvudgata. 

Öppnandet av Traktorvägen & Traktorgränden innebär att den ursprungliga dragningen av Björkskataleden kan genomföras. 

Universitetsleden från rondellen vid Traktorgränden till Haparandavägen väg 969 ändrar namn till Universitetsvägen och får då samma namn på båda sidor om Haparandavägen.

Björkskataleden