Parker Skurholmsfjärden

Skurholmsfjärden

Nya mötesplatser anläggs längs Skurholmsfjärden vilket ökar mängden personer som vistas vid vattnet.

Projektet Östra länken skall sätta upp livräddningsutrustning som är namn- och koordinatsatta, Bohnsackparken blir namnet på det nya parkområdet vid Burströmska rondellen och Kanalparken blir namnet på parkområdet vid Lulsundskanalen.

Bohnsackparken

Erik Bohnsack (1865-1964)

Erik Bohnsack blev pionjär inom folkbildningen i Luleå. Bohnsack och några initiativrika lulebor ville att alla i Luleå skulle få möjlighet att gratis låna böcker i ett blivande bibliotek. I slutet av 1890-talet bildades en folkbiblioteksförening och efter några års förberedelser öppnade folkbiblioteket i Luleå 1903. Bohnsack gick i täten för att bygga en vägbank över Skurholmsfjärden. Vid en tumultartad vägstämma i tingshuset Gammelstad lyckades Bohnsack med röststarka LKAB i ”ryggen” som LKABs ombud rösta igenom byggandet av vägbanken 1916. Bohnsack kom att bli mest känd som en skicklig trädgårdsodlare. Han var även en föregångare till kompostering.

(Källa för fakta om Bohnsack, Ivar Malmstad)

Koll på vädret i Luleå sedan 1920

Bohnsack förknippas också med att hålla koll på temperaturen i Luleå, något familjen gjort sedan 1920-talet.