Parker inom Luleå kommun

Parker är värdefulla platser som många människor besöker och bör därför ur lokaliserande synpunkt ha ett namn. Namnen underlättar även vid utryckningslarm och i arbetet inom kommunens förvaltningar.

Nya fastställda parker 2017-11-22

Antnäsparken och Björkskataparken

Hertsöparken och Mjölkuddsparken

Notviksparken och Sundsparken

Varvsparken och Hermelinsparken

Museieparken och Hermelinsparken får ett gemensamt namn Hermelinsparken.

Muralplatsen Svartöstan

Historik: En muralmålning (väggmålning) är en form av dekorationsmålning som målas diretkt på väggen. 1985 avmålades ett gammalt fotografi på en brandmur som fanns invid parken. 1990 revs muren och ersattes med en liknande (mindre) målning som finns kvar än idag. Parken kallas av en del för Muralplatsen.

Tunaskogen och Lejde strandpark

Kyrkbyparken och Raanparken

Raan: "Gamla namnet på Råneå och den bondska benämningen på Råneå, ett välkänt uttryck "Ve kå:ma fra Raan å djä:ra hori ve vi:li" (Vi kommer från Råneå och gör som vi vill)".

För att få hjälp med att hitta ett passande namn till parken i Råneå kontaktades Birgitta Johansson Nordberg. Birgitta gjorde en "förslagslåda" på facebook där man fick lämna in förslag till namn på parken.

  

Skurholmsfjärden

Nya mötesplatser anläggs längs Skurholmsfjärden vilket ökar mängden personer som vistas vid vattnet.

Projektet Östra länken skall sätta upp livräddningsutrustning som är namn- och koordinatsatta, Bohnsackparken blir namnet på det nya parkområdet vid Burströmska rondellen och Kanalparken blir namnet på parkområdet vid Lulsundskanalen.

Bohnsackparken

Erik Bohnsack (1865-1964)

Erik Bohnsack blev pionjär inom folkbildningen i Luleå. Bohnsack och några initiativrika lulebor ville att alla i Luleå skulle få möjlighet att gratis låna böcker i ett blivande bibliotek. I slutet av 1890-talet bildades en folkbiblioteksförening och efter några års förberedelser öppnade folkbiblioteket i Luleå 1903. Bohnsack gick i täten för att bygga en vägbank över Skurholmsfjärden. Vid en tumultartad vägstämma i tingshuset Gammelstad lyckades Bohnsack med röststarka LKAB i ”ryggen” som LKABs ombud rösta igenom byggandet av vägbanken 1916. Bohnsack kom att bli mest känd som en skicklig trädgårdsodlare. Han var även en föregångare till kompostering.

(Källa för fakta om Bohnsack, Ivar Malmstad)

Koll på vädret i Luleå sedan 1920
Bohnsack förknippas också med att hålla koll på temperaturen i Luleå, något familjen gjort sedan 1920-talet.