Parker inom Luleå kommun

Parker är värdefulla platser som många människor besöker och bör därför ur lokaliserande synpunkt ha ett namn. Namnen underlättar även vid utryckningslarm och i arbetet inom kommunens förvaltningar.

Fastställda parknamn

Lövskatakullen och Femöresparken

Lövskatakullen ligger på en liten kulle på Lövskatan. I Femöresparken hittades en gammal femöring av parkarbetarna då parken gjordes i ordning för 10 år sedan.

Vretkullarna och Mellanparken

Vretkullarna ligger på kullar intill Norra Vretvägen och Södra Vretvägen. Mellanparken ligger intill Mellangatan och mellan andra parker (Rosparken, Lindparken och Yrkesparken).

Rosparken (1), Lindparken (2) och Yrkesparken

Rosparken har haft plantering av rosor. I Lindparken står det några lindar. Yrkesparken ligger intill Yrkesgatan. Kvarteren omkring har yrkesrelaterade namn.

Alderhagen och Dammparken (1)

Alderhagen har funnits som namn redan 1951. Intill Dammparken har det tidigare funnits en damm i åtminstone 40 år.

NJA-parken och Svartöstrandpark

NJA-parken ligger intill tidigare Norrbottens järnverk AB. Svartöstrandpark ligger längs stranden.

Svetsarparken

Svetsarparken ligger intill Svetsargränd

Antnäsparken och Björkskataparken

Hertsöparken och Mjölkuddsparken

Notviksparken och Sundsparken

Varvsparken och Hermelinsparken

Museieparken och Hermelinsparken får ett gemensamt namn Hermelinsparken.

Muralplatsen Svartöstan

Historik: En muralmålning (väggmålning) är en form av dekorationsmålning som målas diretkt på väggen. 1985 avmålades ett gammalt fotografi på en brandmur som fanns invid parken. 1990 revs muren och ersattes med en liknande (mindre) målning som finns kvar än idag. Parken kallas av en del för Muralplatsen.

Tunaskogen och Lejde strandpark

Kyrkbyparken och Raanparken

Raan: "Gamla namnet på Råneå och den bondska benämningen på Råneå, ett välkänt uttryck "Ve kå:ma fra Raan å djä:ra hori ve vi:li" (Vi kommer från Råneå och gör som vi vill)".

För att få hjälp med att hitta ett passande namn till parken i Råneå kontaktades Birgitta Johansson Nordberg. Birgitta gjorde en "förslagslåda" på facebook där man fick lämna in förslag till namn på parken.

  

Skurholmsfjärden

Nya mötesplatser anläggs längs Skurholmsfjärden vilket ökar mängden personer som vistas vid vattnet.

Projektet Östra länken skall sätta upp livräddningsutrustning som är namn- och koordinatsatta, Bohnsackparken blir namnet på det nya parkområdet vid Burströmska rondellen och Kanalparken blir namnet på parkområdet vid Lulsundskanalen.

Bohnsackparken

Erik Bohnsack (1865-1964)

Erik Bohnsack blev pionjär inom folkbildningen i Luleå. Bohnsack och några initiativrika lulebor ville att alla i Luleå skulle få möjlighet att gratis låna böcker i ett blivande bibliotek. I slutet av 1890-talet bildades en folkbiblioteksförening och efter några års förberedelser öppnade folkbiblioteket i Luleå 1903. Bohnsack gick i täten för att bygga en vägbank över Skurholmsfjärden. Vid en tumultartad vägstämma i tingshuset Gammelstad lyckades Bohnsack med röststarka LKAB i ”ryggen” som LKABs ombud rösta igenom byggandet av vägbanken 1916. Bohnsack kom att bli mest känd som en skicklig trädgårdsodlare. Han var även en föregångare till kompostering.

(Källa för fakta om Bohnsack, Ivar Malmstad)

Koll på vädret i Luleå sedan 1920
Bohnsack förknippas också med att hålla koll på temperaturen i Luleå, något familjen gjort sedan 1920-talet.