Notviken

Nytt kvartersnamn - Bågsågen

Del av fastigheten Notviken 4:40 har fått kvartersnamnet Bågsågen.

Nytt kvartersnamn  Bågsågen

 

Martin Ljuns gata

För att hedra Martin Ljungs minne har Vagngatan ersatts med Martin Ljungs gata.

Martin Ljungs gata