Namn på trafikbroar, cykelbroar, trafikplatser och cirkulationsplatser

Översikt kartor namn på gatubroar, cykelbroar och cirkulationsplatsre

Luleå kommun har beslutat att namnsätta trafikbroar, cykelbroar och cirkulationsplatser (rondeller) för att förenkla trafikinformationen vid utryckningslarm.

Syftet med namnsättningen är bland annat av säkerhetsskäl, det vill säga att utryckningsfordon lättare ska hitta rätt.

Det ska även fungera som lokaliseringshjälp vid till exempel driftstörningar samt vid planering.

Cirkulationsplatser (rondeller) som bidrar till lokaliseringshjälp kommer att förses med skyltar.

Här nedan hittar du kartor där namnen är utsatta och som förstoras om du klickar på dem.

Här kan du även se hela foldern i PDF.

Förteckning över broar och cirkulationsplatser med hänvisning till karta.

Kartbladen som PDF-filer

Klicka på bilderna nedan för att se varje kartblad som PDF.

Bild 1

Bild 1

Bild 2

Bild 2

Bild 3

Bild 3

Bild 4

Bild 4

bild 5

Bild 5

bild 6

Bild 6

Bild 7

Bild 7

Bild 8

Bild 8

Råneå

Råneå