Hällbacken

Gatunamnen på det nya bostadsområdet Hällbacken har hämtats från miljön som omger området. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Fastställt gatunamn för huvudvägen som går genom området är Hällbacksvägen.

Namnsättningen av Hällbacken har som tema växtligheten inom området, den längsta gatan har fått namn efter den marktyp som dominerar, övriga gatunamn baseras av växtligheten för marktypen.

Etapp 1 och 2

På etapp 1 har en åkerholme lämnats kvar i området. Fastställt gatunamn: Åkerholmsgatan.

Etapp 2 domineras av granskog. Fastställda gatunamn: Granskogsgatan, Pyrolagatan, Linneagatan, Gullrisgatan.

Hällbackens gatunamn på etapp 1 och 2

Etapp 3

Etapp 3 domineras av tallskog. Fastställda gatunamn: Tallskogsgatan, Renlavsgatan, Skvattramgatan, Lummergatan och Kovallgatan.

Gatunamn på Hällbacken etapp 3

Etapp 4

Etapp 4 domineras av myrmark. Fastställda gatunamn: Skogsmyrgatan och Tranbärsgatan.

Gatunamn på Hällbacken etapp 4.

Etapp 5

Etapp 5 domineras av hällmark. Genom etapp 5 byggs en huvudgata, Berghällsvägen, som kan komma att förlängas vidare den dag det blir aktuellt med ytterligare utbyggnad av Hällbacken. Fastställda gatunamn: Hällmarksgatan, Hedlavsgatan, Kartlavsgatan, Stensötagatan, Kattfotsgatan och Berghällsvägen.

Gatunamn på Hällbacken etapp 5

Luleå Kommuns princip vid namnsättning är att vägar mellan stadsdelar och större vägar inom stadsdelar har ändelsen -vägen. För kvartersvägar inom stadsdelar och i centrumkärnan används -gatan.