Centrum

Strandpromenaden centrum

Strandpromenaden

Promenadstråket i centrala Luleå som går från Norra Hamn till Södra Hamn har fått namnet Strandpromenaden.


Innerstaden 2:34 har fått kvartersnamnet Isbrytaren.