Karta Björkskataleden

Björkskataleden

Öppnandet av Traktorvägen & Traktorgränden innebär att den ursprungliga dragningen av Björkskataleden genomförs. Den 4 november 2014 fastställde byggnadsnämnden att Traktorvägen och Traktorgränden ersätts med namnet Björkskataleden.

Adresserna efter Traktorvägen och Traktorgränden utgår därför och de får nya adresser efter Björkskataleden, på kartan redovisas de nya adresserna.öppnas i nytt fönster

Namnet Universitetsleden utgår, sträckan mellan Porsödalsrondellen och Universitetsrondellen har namngetts till Universitetsvägen, dvs samma namn på båda sidor om Haparandavägen.