Foto: Ylva Bengtén

Adress- och namnsättning

Kommunen har ansvar för namnsättning på gator och allmänna platser i Luleå. Som fastighetsägare är du skyldig att anmäla förändringar i ditt lägenhetsbestånd. Du kan också begära en ny adress här.

Har du frågor om kartor? Skicka e-post till: gis.kartor@lulea.se