Klimatsmart boende

Vet du hur mycket energi som används i ditt hus och till vad? Bor du i villa, radhus eller annat typ av småhus finns det stora möjligheter att minska din egen energianvändning. I menyn till höger hittar du länkar till tips och råd om hur du kan påverka allt från uppvärmning till användningen av hushållsel.

En stor del av vår dagliga energianvändning sker i hemmet och det finns mycket du kan göra för att använda mindre energi. I det svenska genomsnittshuset används totalt ungefär 23 000 kWh per år, varav ungefär hälften går till uppvärmning, ungefär en femtedel till varmvatten och ungefär en fjärdedel till hushållsel. Energianvändningen varierar dock mycket mellan olika hus och påverkas av faktorer som byggnadsår, klimatzon, typ av konstruktion och de boendes beteende.

Vet du inte hur stor din energianvändning är? Energimyndigheten har tagit fram ett verktyg, Energikalkylenlänk till annan webbplats, där du schablonmässigt kan beräkna energianvändningen för uppvärmning och hushållsel i ditt hus. Du kan även se hur stora koldioxidutsläpp din energianvändning medför och vilka energisparåtgärder som skulle kunna passa ditt hus.

Källa: Energi och klimatrådgivningen i Stockholmsområdet