Energi- och klimatrådgivning

Tycker du att din energiräkning är för stor? Ska du bygga ett nytt hus och funderar på att bygga energisnålt? Vill ditt företag få hjälp med att se över er energianvändning? Vill din förening spara pengar och energi? Är du intresserad av att producera egen el med hjälp av solen? Dessa och många fler frågor kan du få svar på på dessa sidor eller genom att kontakta Luleås energi- och klimatrådgivare!

Den kommunala energi- och klimatrådgivaren är en konsumentvägledare inom energiområdet. Du får lokalt anpassad och opartisk rådgivning i energifrågor. Tjänsten är kostnadsfri och till för privatpersoner, företag och organisationer, helt enkelt alla som vill minska sin energianvändning, både för plånbokens skull och för klimatets!

Varför finns energi- och klimatrådgivningen?

Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningen och dess klimatpåverkan samt bidra till att vi ska uppnå de energi- och klimatpolitiska mål som riksdagen har satt upp.

Förutsättningarna på energiområdet förändras hela tiden. Statliga energibidrag införs och tas bort, marknader avregleras, miljölagstiftning och regler ändras. Informationsflödet är stort och svåröverblickbart och därför har varje kommun en energi- och klimatrådgivare som har som uppgift att bistå medborgare, företag och organisationer med rådgivning inom energiområdet. Verksamheten finansieras genom ett årligt bidrag från statliga Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådgivningen omfattar inte kommunens egna verksamheter som istället sköts av kommunens ansvarige för intern energieffektivisering och den omfattar inte heller att göra energideklarationer, energikartläggningar eller besiktningar som ska utföras av ackrediterade företag och energiexperter.