Coacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 MWh/år? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat! Coacher finns tillgängliga lokalt i landet och kan hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning. Välkommen att kontakta din lokala coach!

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag möjligheter till att energieffektivisera. Programmet pågår till och med 2020 och erbjudandet är riktat till små och medelstora företag med en energianvändning  under 300 000 kWh per år. Genom att delta i coachningsprogrammet får företaget hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska sin klimatpåverkan.

Om du är intresserad av att delta med ditt företag är du välkommen att kontakta Linnea Classon som är coach i Luleå kommun.

Telefon: 0920-45 40 47
E-post: linnea.classon@lulea.se

Varför delta i ett coachningsprogram?

Programmet passar företag som:

 • På ett enkelt sätt vill komma igång med energieffektiviserande åtgärder.
 • Vill höja sin kunskap inom energi.
 • Vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning! Det enda som krävs är företagets egna tid och engagemang.
 • Vill dra nytta av nätverk med andra företag, både rörande energi och andra frågor.

Programmet kan hjälpa företag som:

 • Har ont om tid.
 • Har brist på information.
 • Behöver en knuff i rätt riktning.
 • Vill lära sig mer om energieffektivisering i allmänhet.

Så jobbar coacher för energi och klimat

Programmet utförs av en coach, av gästföreläsare och genom erfarenhetsutbyte med andra deltagande företag.

När ditt företag går med i programmet får du först ett platsbesök av coachen där en genomgång av energianvändningen görs. Därefter tar coachen fram förslag på områden i ditt företag med potential till minskad energianvändning. Du får även individuell coachning i att genomföra konkreta effektiviseringsåtgärder.

Under perioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På dessa träffar får du möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med andra.

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av en för företaget enskild del och en gemensam del. Den gemensamma delen utförs tillsammans med andra deltagande företag från kommunen.

Enskild del:

 • Energigenomgång med platsbesök av coach.
 • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning.
 • Coachning i genomförande av åtgärder.

Den gemensamma delen kan bland annat innehålla:

 • Platsbesök hos andra deltagande företag.
 • Inspirationsföreläsningar om energieffektivisering och dess fördelar.
 • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör.
 • Stöd inför framtagande av investeringsunderlag.
 • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal.
 • Stöd inför finansieringslösningar.

Vad krävs av deltagande företag?

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kWh per år. Deltagandet är helt kostnadsfritt. För att få ut störst nytta av coachningen behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Varje år anordnas fyra till fem träffar om sammanlagt cirka tio timmar. Utöver det är det enda som krävs att du avsätter tid med coachen - exempelvis att besvara frågor från denne och att närvara vid en rundvandring på företaget.

Ett 50-tal kommuner eller kommunsamarbeten har via Energimyndigheten och det nationella regionalfondsprogrammets finansiella stöd ansökt om att anställa en coach. Är inte din kommun med i projektet är du och ditt företag välkomna att kontakta en coach i närliggande kommun. Klicka här för kontaktuppgifter till coacher i de kommuner som medverkar!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta chansen att göra ditt företag mer energieffektivt, kontakta din coach redan idag!