Producera egen el

Om du sätter upp egna solceller eller ett eget vindkraftverk kan du producera din egen el. Du blir mer självständig och mindre beroende av vad som händer i omvärlden när det gäller energipriser mm och du gör samtidigt en insats för miljön och klimatet.

Producera egen el kan man göra till exempel med hjälp av solen eller vinden. När man producerar el för eget bruk kallas man en mikroproducent. Genom att bli mikroproducent får du både kontroll över din egen elanvändning och bidrar till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Mikroproduktion

När du producerar egen el med hjälp av solen eller vinden kommer du mest sannolikt under vissa tider av året producera mer el än du konsumerar i stunden. Det vill säga du kan inte konsumera allt direkt. Den elen kan du då istället skicka ut på elnätet och faktiskt få betalt för, så kallad mikroproduktion.

För att kunna mata ut elen på elnätet och få betalt för den måste du installera en mätare som ger timvärden på levererad el. För små kunder som totalt sett använder mer el än man producerar under ett år, och om man har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere så bekostar elnätsbolaget en ny mätare.

Här i Luleå är det Luleå Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som är nätägare och de ser positivt på mikroproduktion. De har sammanställt lite information om vad som gäller för att bli mikroproducent här i Luleå, se länk längre ned. Du kan givetvis sälja din producerade energi till vilket el-bolag som helst som tar emot egen-producerad el (på grund av den avreglerade elmarknaden), det är dock enbart Luleå Energi som äger själva näten här i kommunen och de måste alltså alltid kontaktas vid start av mikroproduktion.

Läs mer om sol-el

Läs mer om vind-el

Mer information om mikroproduktion