Din uppvärmning

Är du på gång att byta värmesystem i ditt hus? Eller ska du bygga nytt hus och vet inte vilket värmesystem du ska välja? Då finns det en del att fundera på innan du bestämmer dig! Här kan du få lite tips och råd på vägen!

Tänk efter före

Viktigt för dig som står inför att byta eller välja värmesystem är att se över husets värmebehov och genomföra eventuella energisparåtgärder innan du väljer nytt värmesystem. Den billigaste kilowatten är den aldrig använda! Täta och byta fönster? Tilläggsisolera vinden? 

Ur energisynpunkt är ett vattenburet system att föredra framför direktverkande el och då är det bra att också komplettera med en ackumulatortank. Då får du ett system som ger dig stor valfrihet att välja hur du värmer vattnet. Du kan kombinera olika värmesystem och enkelt byta energikälla. Energipriser och övriga förutsättningar kan förändras mycket under husets livslängd så det är bra att välja ett flexibelt system.

Ställ dig följande frågor innan ni väljer värmesystem:

1. Hur ser/kommer huset att se ut?
Husets storlek, läge, antal våningar, utformning och planlösning påverkar och begränsar dina valmöjligheter.

2. Vilken energianvändning har ni idag/kommer ni att ha?
Är klimatskalet så bra som det kan vara? Är det fönster med bra u-värden, är det tillräckligt med isolering i väggarna och är taket/vinden tilläggsisolerad?

3. Hur ser din familj ut om 5, 10 år?
Omvärlden, du själv och din familj förändras med åren. Det är därför klokt att ha ett flexibelt system som går att förändra i takt med att villkoren ändras.

4. Hur mycket arbete vill du lägga ner?
Är du beredd på att lägga ner tid för att få värme i huset och i så fall hur mycket? Varje dag, ett par timmar per vecka eller ingen tid alls?

När ni svarat på frågorna ovan är det dags att välja värmesystem - klicka på länkarna i menyn till höger för att läsa mer om respektive värmesystem.

Läs också broschyren "Värme i villanöppnas i nytt fönster" från Energimyndigheten