Bild på slamtömning

VA-rådgivningen för Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyns kommun

VA-rådgivningen är för dig som har enskilt avlopp och vatten. Tjänsten är avgiftsfri och teknikneutral, det vill säga att vi inte ger tips och råd för specifika tekniska lösningar och leverantörer.

VA-rådgivningen hjälper dig med frågor om enskilt avlopp och vatten. VA-rådgivningen fungerar som en länk mellan den enskilde och miljömyndigheterna och kan tipsa om hur man kan söka information angående lagar och regler, tekniklösningar och entreprenörer. Vi kan också hjälpa till med att fylla i ansökan.

Du är varmt välkommen att kontakta oss helst via e-post va-radgivning@lulea.se eller via telefon. Nämn ditt namn, e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning eller adress och kommun som frågan gäller, så kommer vi att kontakta dig så fort det går.

Arbetet bedrivs i projektform med finansiering av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Norrbottens län samt medlemskommuner Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn.

Luleå kommun
Piteå kommun
Bodens kommun
Älvsbyns kommun


Återställ
Aktuellt
Minimera
Luleå
Minimera
PiteåMinimera
Boden
Minimera
Älvsbyn