Eget avlopp

Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena.

1. Om du ska ändra en gammal, eller anlägga en ny avloppsanordning, krävs det därför tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

2. För nyanläggning eller väsentlig ändring av en avloppsanordning krävs det också att du gör en anmälan enligt plan- och bygglagenlänk till annan webbplats.

Bygga en avloppsanläggning

Om du ska bygga en avloppsanläggning titta då på våra sidor om att göra just det, bygga en avloppsanläggning.

Köpa eller sälja hus?

Om du vill köpa eller sälja ett hus med ett eget avlopp eller om du är en mäklare så rekommenderas du att titta på Avloppsguidens sida om dettalänk till annan webbplats.

Bedöm ditt eget befintliga avlopp

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? Använd vår guide för att gå igenom de olika delarna som finns i en avloppsanläggning och bedöm om de är OK eller om de behöver förbättras eller åtgärdas.