Mata fåglar

En svartmes som äter

En svartmes som äter

Så du matar fåglar? Bra!

Fåglarna uppskattar verkligen din hjälp att överleva i kylan. Ganska snart lär man sig namnen på de vanligaste fåglarna, som domherre, talgoxe och den lilla men tuffa blåmesen. Att ha sin fågelmatning rakt utanför sitt köksfönster är nästan som att sitta på första parkett i skogen. Du kommer nära fåglarna.

Mata inte sorkar, möss och råttor

Risken med närheten är dock att du då kan få djur som sorkar, möss och numera även råttor in mot huskroppen vilket nog inte är lika trevligt. För att minska risken kan du öka avståndet till fågelbordet en aning. Att få upp maten från marken är förstås också bra.

Ge fåglarna rätt sorts mat

Det är viktigt att man ger fåglarna rätt typ av mat för att ge dem den bästa förutsättningen att klara vintern. Små fåglar behöver mycket fett och kolhydrater, därför passar frön och talg utmärkt. Vissa fåglar är ganska kräsna och ratar många frösorter men solrosfrön är en favorit för de flesta. Om du väljer att mata med skalade solrosfrön så blir det dessutom inga fröskal nedanför fågelmataren.

Ha en god hygien för fåglarnas och din egen skull

Rengör fågelbordet regelbundet för att undvika spridning av sjukdomar som salmonella via fågelbajs. Det är extra viktigt om ditt fågelbord är sådant där fåglarna kan promenera omkring i maten. Kom ihåg att tvätta dina egna händer efter att du gjort det för att minimera risken för dig själv.

Matning av fåglar i flerbostadshus

För att undvika problem med att fåglar som duvor förorenar fasaden på flerbostadshus är rådet att inte mata fåglar direkt från lägenheterna i flerbostadshus.

Fastighetsägarens skyldigheter

Lagstiftningen säger att företeelser, som att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön.

Om det blir klagomål, t ex på fågelmatning vid ett flerbostadshus så ställer miljö- och byggnadsförvaltningen krav på åtgärder mot fastighetsägaren då miljöbalken ställer krav på att bostäder skall uppfylla vissa krav när det gäller t ex höga ljudnivåer (till exempel, måsskrän).

Fastighetsägaren har rätt att bestämma vad som gäller för fågelmatning på sin fastighet förutsatt att det inte leder till olägenheter för närboende.

Mer tips om att mata fåglar samt om vikten av att ha en god hygien

Mata vinterfåglarnalänk till annan webbplats från Naturhistoriska riksmuseum

Hjälp fåglarna med mat i vinterlänk till annan webbplats från Naturskyddsföreningen

Fågelmatning och sjukdomarlänk till annan webbplats från Statens veterinärmedicinska anstalt

Bild på en duva