Så här söker du bygglov

Ansök via Mittbygge, vår digitala e-tjänst - öppen när du har tid!

  • Du kan när som helst skicka in ansökan/amälan, kompletteringar eller frågor till din handläggare
  • Du får snabbare återkoppling
  • Du kan följa ditt ärende
  • Du får en avisering via e-post och/eller sms när något hänt i ditt ärende, till exempel när ditt beslut är fattat
  • Du har alla dokument samlade på ett ställe
  • I e-tjänsten finns råd och tips kring byggande med uppdaterade byggregler

Blanketter

Om du inte vill ansöka via e-tjänsten kan du istället använda våra blanketter. Ansökan ska då skickas in med e-post till miljobygg@lulea.se

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för kyrkstugor går endast göra via blankett.

Här hittar du blanketter för ansökan  

Ritningar

För att undvika kompletteringar och onödiga fördröjningar se till att ritningarna är fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa. De ska vara framtagna på papper utan linjer och rutor.

Situationsplanen ska vara i skala 1:500, övriga ritningar i skala 1:100

Exempel på hur ritningar ska se utöppnas i nytt fönster