Regler kring byggande

Här finns information om plan- och bygglagen och regler som kan påverka dina byggplaner, som strandskyddet och speciella regler för kyrkstugor eller andra byggnader.