Mittbygge/Blanketter

Ansök digitalt eller via blankett. Ansökan om bygglov för kyrkstugor går inte att göra digitalt utan då måste du använda blanketten.

Mittbygge, vår nya digitala e-tjänst

Öppen när du har tid. Läs informationen och sök/anmäl digitalt. Om du ansöker/kommunicerar digitalt så kommer vi/du att spara någon dag varje gång vi behöver att ha kontakt med varandra jämfört med om vi skulle skicka post till varandra.

Blanketter

Blanketter