Rivningslov

När en byggnad ska rivas helt eller delvis behövs ett rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område.

Vid rivning utanför detaljplanelagt område behövs en rivningsanmälan. Senast 3 veckor innan rivning ska rivningsanmälan lämnas till miljö- och byggnadsförvaltningen.

eller fyll i en blankett.

Hur ska avfallet hanteras?

​I broschyren "Bygg- och rivningsavfallöppnas i nytt fönster" finns råd och riktlinjer för dig som planerar ombyggnation och/eller rivning.

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Övergripande information om vad ett rivningslov kan kosta och hur lång tid handläggningen kan ta, kan du få svar på via vår kundtjänst eller en handläggare.