Murar, plank och staket

Plan- och bygglagen anger vissa befrielser från bygglovsplikten när du bygger plank, staket och murar.

Det finns en generell bygglovsbefrielse som gäller plank för skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om planket inte är högre än 1,8 meter och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Bygglovsbefrielsen utanför detaljplanelagt område framgår av plan‐ och bygglagens 9 kap. 6 §.

I nämnda paragrafer bestäms inte hur plank, staket eller mur ska utformas, varför miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer gäller i Luleå kommun.

Läs mer om vad som kräver bygglov och inte och vad reglerna säger i broschyren Riktlinjer för mur och planköppnas i nytt fönster.