Förhandsbesked

Om du ska bygga ett nytt hus utanför (ibland inom) detaljplanelagt område på en tomt som inte är avstyckad ska du först söka ett förhandsbesked.

Då görs en prövning om den tänkta åtgärden kan tillåtas på platsen.

Ett positivt förhandsbesked innebär att du kan vara säker på att få bygglov om du uppfyller de krav i övrigt som plan- och bygglagen, PBL, ställer.

Förhandsbeskedet gäller i 2 år. Du måste komma in med en bygglovsansökan innan tiden har gått ut.

Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Använd vår e-tjänst mittbygge för att ansökalänk till annan webbplats eller fyll i en blankett. Fyll i blanketten för förhandsbesked och bifoga en situationsplan där platsen för den tilltänkta avstyckningen är markerad och skicka dem till oss.

Blankett ansökan förhandsbesked (pdf, 730.5 kB)

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Har du funderingar om vad ett förhandsbesked kan kosta eller har frågor om handläggningen, ring oss då direkt för bästa svar.

Du kan alltid vända dig med frågor om: bygglov, förhandsbesked, anmälan om eldstäder eller bygglovsbefriade åtgärder eller strandsskyddsdispenser.