Detaljplaner

Luleå kommuns utarbetade områdesbestämmelser och detaljplaner reglerar hur du får bygga på din fastighet. De flesta detaljplaner finns inom tätorten men några av byarna i Luleå kommun har också reglerad byggrätt. I vissa fritidshusområden finns också bestämmelser framtagna för att bevara områdens speciella karaktär.

I Luleå kommuns nya interaktiva karttjänst som lanserades i mars 2015, hittar du mycket information om Luleå. Dels detaljplaner för hur du får bygga på din fastighet men också annan viktig information kopplad till service och stadsplanering.

Gällande detaljplaner hittar du här.länk till annan webbplats

Luleå kommuns arbetar även med framtagande av nya detaljplaner.

Pågående detaljplaner hittar du här.länk till annan webbplats